Vet du hvilke støtteordninger og tilskudd ditt lag eller din forening kan søke o…


Vet du hvilke støtteordninger og tilskudd ditt lag eller din forening kan søke om?

Ikke gå glipp av penger dere har muliheter til å få!

Vi tilbyr et gratis kurs til frivillige lag og foreninger tilskudd og Tilskuddsportalen.

I tilskuddsportalen finner du en oversikt over 2 500 mulige ordninger.

Les mer her:
https://www.porsgrunn.kommune.no/no/Nyheter/Tilskuddskurs-for-lag-og-foreninger/
Source

Leave a Reply

Your email address will not be published.