Tilgjengelighetsprisen 2017 Kjenner du noen som har gjort en ekstra innsats i å…


Tilgjengelighetsprisen 2017

Kjenner du noen som har gjort en ekstra innsats i å tilrettelegge for funksjonshemmede? Nå kan du foreslå kandidater, eller selv søke om, en tilretteleggingspris fra Porsgrunn kommune. Prisen er på 25 000 kroner.
Tilgjengelighetsprisen skal være en erkjennelse for bedring av tilgjengeligheten for funksjonshemmede i Porsgrunn kommune.

Meningen med prisen er å stimulere flest mulig til å arbeide for og å gjøre fysiske tiltak som er rettet mot universell utforming.

Den skal stimulere til å bedre tilgjengeligheten til virksomheter i kommunen, og således virke som en spore for andre til å virke i samme retning.

Tilgjengelighetsprisen kan gis til offentlig tilgjengelige steder av ethvert slag i Porsgrunn kommune (tilgjengelighet til bygninger, informasjon, kultur, friluftsliv, idrett, arbeid, nærmiljø, restauranter, kaféer etc.).

Kravet for å bli vurdert er at det har blitt foretatt endringer for å bedre tilgjengeligheten for funksjonshemmede. Dette gjelder alle former for funksjonshemmede, både fysisk, syn, hørsel, usynlige sykdommer e.a.

Tilgjengelighetsprisen 2017 er på kr. 25 000,- samt et innrammet diplom.

Rådet for funksjonshemmede tar i mot forslag til kandidater, og fungerer også som godkjennende jury.

Alle innbyggere i Porsgrunn kommune kan fremme forslag til kandidater til prisen.

Forslag sendes til:
Forslag kan også sendes til jury for Tilgjengelighetsprisen ved leder Ragnar Anundsen, Konvallvegen 39, 3925 Porsgrunn.
E-post: unanunds@online.no

Frist for kandidater til årets pris er 1. oktober 2017.
Source

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.