Støy og fakling på Herøya – Porsgrunn Kommune


Det kan komme støy fra Yara i helgen. Det har en god forklaring.

Støy og fakling på Herøya – Porsgrunn Kommune

Yara er igang med oppstart av Ammoniakkfabrikken og testkjøring i ny Salpetersyrefabrikk. Det kan bli en del støy som følge av dette.


Source

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.