Statlig støtteordning for bredbånd i distriktene – Porsgrunn Kommune


Porsgrunn kommune ønsker å søke om tilskudd til utbygging av bredbånd for distriktene i kommunen.

Alle som ønsker å avgi høringsuttalelse inviteres til å gjøre det innen 24. april 2017.

Statlig støtteordning for bredbånd i distriktene – Porsgrunn Kommune

Porsgrunn kommune ønsker å søke om tilskudd til utbygging av bredbånd for distriktene i kommunen.


Source

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.