Som den fjerde kommunen i Telemark har Porsgrunn blitt godkjent som en trafikksi…


Som den fjerde kommunen i Telemark har Porsgrunn blitt godkjent som en trafikksikker kommune.

Godkjenningen er gjort av Telemark fylkeskommune og Trygg Trafikk.

Det betyr at Porsgrunn fyller krav til sikker ferdsel. Men også at vi vil ha stor oppmerksomhet på dette i framtiden.

Kommunen er en viktig aktør i trafikksikkerhetsarbeidet. Som veieier, barnehage – og skoleeier, arbeidsgiver, kjøper av transporttjenester og ansvarlig for beboernes helse og trivsel, har kommunen et stort ansvar for å forebygge ulykker.

Fylkesordfører Sven Tore Løkslid ga kommunen, ved ordfører Robin Martin Kåss, en sjekk på 50 000 kr for det trafikksikkerhetsarbeidet kommunen utfører. Dette skjedde under en markering på rådhuset onsdag.

Med på markeringen var også barn fra Min barnehage på Øyekast – den første barnehagen i Porsgrunn som ble godkjent Trafikksikker barnehage.


Source

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.