Skattemeldingen er her! Nå kan du logge inn og lese skattemeldingen (selvangivel…


Skattemeldingen er her!
Nå kan du logge inn og lese skattemeldingen (selvangivelsen) din!
Husk å sjekke om du har rett på fradrag og om alt annet er riktig.
http://www.skatteetaten.no/no/Person/Selvangivelse/Fradragsveileder/
Source

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.