Porsgrunn kommunes kulturminneplan 2017-2029 er lagt ut på høring. Planen innebæ…


Porsgrunn kommunes kulturminneplan 2017-2029 er lagt ut på høring. Planen innebærer blant annet forslag om å verne 2155 bygninger på 1620 eiendommer – vi ønsker dine synspunkter!

Alle tanker og kunnskap knyttet til enkeltobjekter eller områder er interessant. Det er viktig at den endelige planen kan bli et godt og omforent grunnlag for arbeidet med kulturminner i Porsgrunn

Prosjektleder Hanne Birte Hulløen ønsker velkommen til en samtale på biblioteket 22. august.

11 people interested


Source

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.