Porsgrunn kommune har stort behov for å avklare arealbruken på området rundt den…


Porsgrunn kommune har stort behov for å avklare arealbruken på området rundt den nåværende jernbanestasjonen.

Området ligger sentralt i byen, og har stort potensial som utviklingsområde for et fremtidig knutepunkt med bolig og næring.

Konsulenter i fra to av landets ledende arkitektfirmaer LINK arkitektur med team Urban Link og Dyrvik Arkitekter, er derfor hyret inn. De skal lage og visualisere hvert sitt forslag til områdeutvikling rundt det nye knutepunktet i Porsgrunn.

De skal både komme med ideer til hvordan de skal se ut, og hvordan det skal fungere når det er ferdig.

De må se på sammensetningen av jernbane, kollektivtrafikk, vegnett for alle trafikanter og ny bebyggelse. Konsulentene skal også vise hvordan forslaget bidrar til å binde sammen sentrum med Kjølnes.

– Klem til, bygg høyt og tett, flørt litt og vis oss mulighetene!

Det sa kommunalsjef Øistein Brinck til de to konsulentgruppene ved oppstart fredag.

Les mer her: https://www.porsgrunn.kommune.no/no/Nyheter/Onsker-utvikling-rundt-knutepunkt/

Bildet: Til venstre ser vi team Urban Link ved Sam Paul Singh Pawar, Dag Johnsen og Kjerstin Bjerka. I midten ser vi Svein Ellingsen i Bane Nor Eiendom, Ove Skovdal i Jernbanedirektoratet, Øistein Brinck i Porsgrunn kommune, Helena Eide i Porsgrunn kommune. Til høyre ser vi Team Dyrvik arkitekter ved Fridjov Bergsgard og Erlend Uleberg Osnes .
Source

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.