Porsgrunn kommune har for tiden linjeproblemer som medfører at nettsiden er nede…


Porsgrunn kommune har for tiden linjeproblemer som medfører at nettsiden er nede. Linjeleverandøren jobber med å rette feilen.


Source

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.