Petter Øygarden kommer for å fortelle om planer for etterbruk av Eidanger sandta…


Petter Øygarden kommer for å fortelle om planer for etterbruk av Eidanger sandtak. Anna Sofie Willumsen og Porsgrunn andelsgård skal fortelle om en grønn oase på prestegården. Johannes Sørhaug gir innblikk i planene for et livssynsåpent seremonibygg. Og du lurer kanskje på hva som skjer innenfor dørene til Grenland Folkehøgskole?

Møt opp på onsdag, så får du greie på mer om hva som skjer på Tveten!

120 people interested


Source

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.