Oppfordrer folk til å engasjere seg Denne gjengen bestående av ordfører, politi…


Oppfordrer folk til å engasjere seg

Denne gjengen bestående av ordfører, politikere, velforeninger, Vern om Grenland og huseier- og hytteforeninger oppfordrer alle til å engasjere seg i forbindelse med Klima- og miljødepartementet (Norge) s forslag til planprogram for et mulig deponi for uorganisk farlig avfall i Brevik:

1. Møt opp på informasjonsmøtet 10. januar kl. 18.30, i Kulturhuset i Brevik!

2. Send inn dine synspunkter om planprogrammet til Klima- og miljødepartementet, postmottak@kld.dep.no, innen 31. januar 2018. Merk e-posten: “forslag til planprogram – Dalen gruve”.
Source

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.