Nå blir det ordnings i Sverresgate! Sverresgate utvides til en ekstra kjørebane…


Nå blir det ordnings i Sverresgate!

Sverresgate utvides til en ekstra kjørebane langs Rådhusparken. Fortauet langs parken blir borte i to år.
Innsnevringen i Sverresgate langs Rådhusparken skyldes arbeidet på Kammerherreløkka. Den har ført til bilkøer og har derfor vært til irritasjon for bilister. Nå blir det imidlertid ordnings!

Det var sivilingeniør Jimmie Jacobsen som først foreslo dette for ordfører Robin Kåss. Forslaget postet han på facebooksiden til Kåss. Ordføreren syntes det var en god ide og bragte ideen videre til rette personer i kommunen og vegvesenet.
Dermed er fortauet langs Rådhusparken fjernet for å lage plass til ny kjørebane. Fotgjengerne må heretter gå gjennom parken for å komme seg gjennom strekningen.

– Løsningen er egentlig mye bedre for både myke og harde trafikanter. Bilistene kommer lettere frem og trafikksikkerheten blir bedre for gående og syklende, sier Kåss.

Han takker Jacobsen for en god ide. Ordføreren setter stor pris på innbyggere som henvender seg med gode løsninger alle kan ha glede av.

Robin Martin Kåss James Jacobsen
Source

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.