Menn søkes! Porsgunn kommune er med i et nasjonalt rekrutteringsprogram hvor me…


Menn søkes!

Porsgunn kommune er med i et nasjonalt rekrutteringsprogram hvor menn med NAV-ytelser tilbys et komprimert og forutsigbart utdanningsløp frem mot fagbrev som helsefagarbeider.

31. januar kl. 12-14 arrangeres det et allmøte hvor du får mer informasjon om Menn i helse, utdanningen og jobbmulighetene etter endt utdanning. I etterkant av allmøtet vil du bli kalt inn til intervju. Etter intervju blir inntil 30 menn valgt ut til en tolv ukers praksis som helserekrutt på sykehjem for å prøve ut omsorgsyrket. Deretter velger vi ut de best egnede og motiverte kandidatene.

Ta kontakt med din lokale Nav-veileder for å få avklart om du mottar egnet ytelse fra Nav og for eventuell påmelding til allmøtet.

Mer informasjon finner du her: https://mennihelse.no/
Source

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.