Kultur og Idrettssjef, fast 100% stilling


Ønsker du å lede vår satsing på idrett og kultur? Løp og søk!

Kultur og Idrettssjef, fast 100% stilling

Virksomhet for kultur er ansvarlig for drift og utvikling av bibliotek, kino, kulturhus og idrettsarenaer. Arbeidsområder som kulturformidling, kulturutvikling, kunstnerisk utsmykking, kulturarv, tilrettelagt fritid og frivillighet dekkes av virksomheten. Et av de større prosjektene som vår nye lede…


Source

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.