I går hadde Porsgrunn kommune besøk av stortingspresident Olemic Thommesen. Han …


I går hadde Porsgrunn kommune besøk av stortingspresident Olemic Thommesen. Han besøkte først Sjøfartsmuseet/DuVerden. Der fikk han fikk en omvisning på huset og et møte med både Ungdomsutvalget og Grenland Friteater.

Deretter gikk turen til Frisklivssenteret. Der fikk han informasjon om integeringsarbeid i regi av Voksenopplæringen – både om den grunnleggende opplæringen av enslige mindreårige asylsøkere og om tospråkelig arbeid i barnehagene.

Siste stopp i Porsgrunn var Porsgrunn statlige mottak på Vallermyrene. Der fikk han se hvordan de unge bor og informasjon om modellen mottaket har utarbeidet og jobber etter/hvordan det jobbes med beboerne i mottaket (dagtid og fritid, frivilligheten).
Source

Ett svar til "I går hadde Porsgrunn kommune besøk av stortingspresident Olemic Thommesen. Han …"

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.