I dag sprengte siste salve i den nye Kjørholttunnelen. Salven sørget for gjennom…


I dag sprengte siste salve i den nye Kjørholttunnelen. Salven sørget for gjennomslag ut mot Frierfjorden/Breviksstrømmen.

Inne i tunnelen var ordfører Robin Martin Kåss, tunnelarbeidere og ledere fra Nye Veier og Entrepenørselskapet Betonmast Hæhre. De var vitne til en historisk begivenhet da smellet kom og lyset strømmet inn

Tunnelen skal utgjøre det sydgående feltet på ny firefelts vei.

Åpningen skal munne ut i en ny bru. Den skal gå parallelt med dagens Grenlandsbru.

Med gjennomslaget markerte Nye Veier ikke bare at det har blitt lys i begge ender av tunnelen, men også at de er ferdig med vann og frostsikring i Bambletunnelen.


Source

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.