I dag hadde Porsgrunn kommune besøk av Arkivverkets ledergruppe. Arkivverket er…


I dag hadde Porsgrunn kommune besøk av Arkivverkets ledergruppe.

Arkivverket er en statlig etat med ansvar for statens politikk på arkivfeltet. De er depot for all bevaringsverdig dokumentasjon fra statlig forvaltning og de er tilsynsmyndighet overfor offentlige arkivskapere, deriblant vår kommune.

Slike besøk vitner om at vårt arbeid med arkiv og dokumentforvaltning blir lagt merke til. Det er gode ting!
Source

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.