Hvordan er det å leve når man vet at man selv, eller noen som står en nær, snart…


Hvordan er det å leve når man vet at man selv, eller noen som står en nær, snart kan dø? Hva kan bli vanskelig hvis man ikke snakker sammen? Vil døden oppleves mindre truende hvis vi snakker om og anerkjenner den som en premiss for livet, når vi engang møter den?

Kreftforeningen inviterer til møte med kreftsykepleier Tove Nyenget og foredragsholder Per Anders Nordengen.

217 people interested


Source

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.