Hva er status på bypakkeprosjektet Hammerkrysset? Statens vegvesen inviterer ti…


Hva er status på bypakkeprosjektet Hammerkrysset?

Statens vegvesen inviterer til informasjonsmøte om Hammerkrysset i kveld (tirsdag 16. januar).

Møtet holdes på Borge skole kl.18.00

På møtet blir detaljreguleringsplanen for Fv 32 lagt frem.

Bypakka har gjennom et forprosjekt avklart at det skal planlegges undergang med sykkelveg og fortau som videreføres sørover langs fv. 32 mot Hovenga.

Alle kan stille spørsmål om eiendommene sine og generelt om reguleringsplanen.

Hensikten med prosjektet er å bedre trafikksikkerheten og framkommeligheten for myke trafikanter, og bedre tilgjengeligheten til kollektivtilbud.
Source

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.