Har du lyst på en spennende jobb i Junovegen botiltak? Er du trygg, tydelig og glad i folk?


Er du vår nye avdelingsleder på Junovegen botiltak i Miljøarbeidertjenesten?

Søknadsfrist 3. september. Lik og del 😊

Har du lyst på en spennende jobb i Junovegen botiltak? Er du trygg, tydelig og glad i folk?

Junovegen botiltak er organisert som en avdeling i Miljøarbeidertjenesten. I Junovegen gir vi heldøgns omsorgtjenester til voksne utviklingshemmede i form av praktisk bistand, opplæring og veiledning. Vi gir pr. dags dato tjenester til 14 beboere. I tillegg administrerer Junovegen botiltak vikarbank…


Source

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.