Frivillige lag og organisasjoner kan søke om momskompensasjon – Porsgrunn Kommune


Frivillige lag og organisasjoner bør søke om momskompensasjon

Frivillige lag og organisasjoner kan søke om momskompensasjon – Porsgrunn Kommune

Lotteri- og stiftelsestilsynet skal fordele 1,3 milliarder kroner til frivillige lag og organisasjoner i 2017. Disse pengene skal kompensere for kostnader som frivillige organisasjoner har hatt til merverdiavgift i 2016. Søknadsfristen er 1. september.


Source

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.