Fare for brunt vann i Brevik og øyene – Porsgrunn Kommune


Fare for brunt vann i Brevik og øyene. Det har vært en vannlekkasje i Brevik som nå er reparert men det kan fortsatt forekomme brunt vann noen steder. For mer informasjon se https://www.porsgrunn.kommune.no/fareforbruntvannbrevik

Fare for brunt vann i Brevik og øyene – Porsgrunn Kommune

Grunnet en vannlekkasje i Trosvikvegen kan det forekomme brunt vann i Brevik og på øyene(Sandøya, Bjørkøya, etc.).


Source

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.