Eidanger Idrettslag har startet opp et prosjekt der målet er å gi et aktivitetst…


Eidanger Idrettslag har startet opp et prosjekt der målet er å gi et aktivitetstilbud til barn og unge med funksjonsnedsettelser. Prosjektet kaller de Fun for Funkis.

20. mai kl. 11-17 inviterer de til aktivitetsdag.

Både medlemmer og ikke-medlemmer inviteres til en aktiv dag med grilling og aktivitetsutprøving .

Idrettslaget har fått prosjektmidler i 2017 av Porsgrunn kommune til å opprette en 20 prosent stilling. Den ansatte skal jobbe for å inkludere barn og unge med funksjonsnedsettelser i idrettslaget.

Det finnes mange gode aktiviteter og tilbud rundt i Porsgrunn, men de håper å fylle eventuelle mangler. Tanken er at barna skal være delaktige og føle tilhørighet til et idrettslag – på lik linje med andre barn.

Det er allerede mange ulike idretter i Idrettslaget som barna kan bli inkludert i. Det er imidlertid ikke utenkelig å opprette nye tilbud dersom det er ønske om det.

Les mer her: https://www.porsgrunn.kommune.no/Nyheter/Fun-for-Funkis/
Source

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.