DITT MODERNE LIV ER AVHENIG AV 17 SJELDNE GRUNNSTOFFER – også kalt jordartsmetal…


DITT MODERNE LIV ER AVHENIG AV 17 SJELDNE GRUNNSTOFFER – også kalt jordartsmetaller.

Vi er omringet av alle slags duppeditter i dagens samfunn og utviklingen går fort. Nettbrett, smarttelefoner, datamaskiner og elbiler er avhengig av jordartsmetaller. Det finnes ikke ubegrenset tilgang på metallene, og de utvinnes nesten bare i Kina.

EU har en uttalt målsetting om å redusere denne importavhengigheten fra Kina, gjennom å etablere en europeisk verdikjede basert på europeisk råstoff, foredlere og produsenter.
Bedrifter lokalisert her i Porsgrunn har fått 125 millioner i EU-støtte til et prosjekt som skal sikre en bærekraftig, stabil og sikker europeisk produksjon av metallene.

Jordartsmetaller finnes nemlig i fosfatsteinen Yara benytter i sin gjødselproduksjon. Men de blir ikke tatt ut av gjødselen i dag. Ved hjelp av selskapet REEtec sin spesielle seperasjonsteknologi skal metallene utvinnes. Denne prosessen er helt unik. Prosjektet ledes av forskingsbedriften SINTEF.

Det er kun de ypperste forskningsprosjektene i Europa som får støtte fra EUs Horizon 2020-program. Dette er også den nest største Horizon-støtten som er gitt til prosjekter i Norge noen gang.

Hvis prosjektet blir vellykket vil aktørene kunne bygge opp en ny industri på Herøya – og det er bra for Porsgrunn!

Denne uka kom ordfører Robin Kåss på besøk for å gratulere, og for få en presentasjon av prosjektet.
– Det er utrolig gøy at vi har så flinke folk i lille Porsgrunn. På sikt kan de jo også bli noen ekstra skattepenger, sa han.
Source

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.