Det er gravd ut en amfibiedam i det nord-vestre hjørnet av Kverndammen. I tilleg…


Det er gravd ut en amfibiedam i det nord-vestre hjørnet av Kverndammen. I tillegg er det lagt ut en steinfylling som er delvis dekket av jord. Steinfyllingen skal være et egnet overvintringsområde for frosk, salamandere og padder.

Dammen er gravd ut rett nedenfor stien. Den er et spennende landskapselement som turgåere, skoleklasser og barnehager kan bruke for å se på livet i ferskvann.

Les mer her: https://www.porsgrunn.kommune.no/Nyheter/Amfibiedam-ved-Kverndammen/
Source

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.