Hurra! Jernbaneverket sier en sammenkopling av Vestfoldbanen og Sørlandsbanen vi…

Hurra!
Jernbaneverket sier en sammenkopling av Vestfoldbanen og Sørlandsbanen vi…

Hurra! Jernbaneverket sier en sammenkopling av Vestfoldbanen og Sørlandsbanen vil være samfunnsøkonomisk lønnsom. De foreslår at jernbanesporet skal gå via Porsgrunn og med stopp i Tangen (Kragerø) for fjerntrafikk (Midtre korridor). De anbefaler også at det bygges dobbeltspor. Med en slik løsning vil reisetiden mellom Oslo og Kristiansand bli på 3 timer og 23 minutter, […]

Annette Finnerud blir ny byutviklingssjef – Porsgrunn Kommune

Anette Finnerud blir ny byutviklingssjef. Vi ønsker henne velkommen til Porsgrunn kommune! Annette Finnerud blir ny byutviklingssjef – Porsgrunn Kommune Annette Finnerud (40) er ansatt som leder for virksomheten Byutvikling i Porsgrunn kommune. Hun kommer fra tilsvarende stilling i Kongsberg kommune. Source

Etter vannlekkasjen på Sundjordet i går, ble folk oppfordret til å koke vannet. …

Etter vannlekkasjen på Sundjordet i går, ble folk oppfordret til å koke vannet. …

Etter vannlekkasjen på Sundjordet i går, ble folk oppfordret til å koke vannet. Kokeanbefalingen er nå opphevet mange steder. Fremdeles oppfordrer vi folk som bor på høyereliggende områder på Vestsiden, Øykast samt Sundjordet om å koke vannet (se kart). Hvis det forekommer brunt vann, må du tappe på den kranen som er nærmest vanninntaket på […]

3. juli 2016: På grunn av stor vannlekkasje på Sundjordet må drikkevannet i stor…

3. juli 2016: På grunn av stor vannlekkasje på Sundjordet må drikkevannet i store deler av Porsgrunn kokes. Varselet gjelder hele Vestsiden, Sundjordet, Sentrum, Osebakken, Øyekast/Grønli, Hovenga og Vallemyrene. Les mer her: https://www.porsgrunn.kommune.no/Kommunens-organisasjon/By–og-kulturutvikling/Kommunalteknikk/Varsling-til-publikum/Kokeanbefaling-av-vann/ Du vil bli varslet pr. SMS og/eller taletelefon om når vannet igjen kan brukes som drikkevann uten kokeanbefaling. Du kan også etter […]

1 62 63 64