I dag sprengte siste salve i den nye Kjørholttunnelen. Salven sørget for gjennom…

I dag sprengte siste salve i den nye Kjørholttunnelen. Salven sørget for gjennom…

I dag sprengte siste salve i den nye Kjørholttunnelen. Salven sørget for gjennomslag ut mot Frierfjorden/Breviksstrømmen. Inne i tunnelen var ordfører Robin Martin Kåss, tunnelarbeidere og ledere fra Nye Veier og Entrepenørselskapet Betonmast Hæhre. De var vitne til en historisk begivenhet da smellet kom og lyset strømmet inn Tunnelen skal utgjøre det sydgående feltet på […]

Har du bakgrunn innenfor markedføring, kommunikasjon og kulturformidling? På K…

Har du bakgrunn innenfor markedføring, kommunikasjon og kulturformidling? 

På K…

Har du bakgrunn innenfor markedføring, kommunikasjon og kulturformidling? På Kultur søker de en person som skal bistå, utvikle og gjennomføre ulike arrangement og aktiviteter i byen. Dette i samarbeid med kulturaktører og andre aktuelle virksomheter. Personen får også ansvar for å samordne informasjon og markedsføring av kommunens kultur og idrettstilbud. Den blir også saksbehandler for […]

Espen Raastad blir ny avdelingsleder for idrett i Porsgrunn kommune. Som avdeli…

Espen Raastad blir ny avdelingsleder for idrett i Porsgrunn kommune.

Som avdeli…

Espen Raastad blir ny avdelingsleder for idrett i Porsgrunn kommune. Som avdelingsleder for idrett får han ansvaret for ledelse og utvikling av fagområdet knyttet til idrett, bad, friluftsliv og fysisk aktivitet. Dette innebærer blant annet: · Å bidra til gode aktivitets- og brukeropplevelser · Å sørge for en effektiv drift og forvaltning av idrettsfeltet, herunder […]

I dag var ordordfører Robin Martin Kåss, varaordfører Janicke Andreassen og næri…

I dag var ordordfører Robin Martin Kåss, varaordfører Janicke Andreassen og næri…

I dag var ordordfører Robin Martin Kåss, varaordfører Janicke Andreassen og næringssjef Øyvind Solbakken på bedriftsbesøk hos Porsgrunn Bamble Borgestad Boligbyggelag (PBBL). Boligbyggelaget er i solid vekst. De har 15800 medlemmer. Det er 7500 flere medlemmer enn i 2002. De har over 290 boligselskaper (tilknyttede borettslag, frittstående borettslag, boligstiftelser og sameier) og nærmere 7000 boliger […]