Porsgrunn Postkontor 1860-69 og 1882-1901.

Porsgrunn Postkontor 1860-69 og 1882-1901. «Kammerherregaarden» i Storgaten. I første tidsrom var postkontoret i annen etasje til venstre, i annet tidsrom i første etasje til høyre. Gården brente i 1901. Kilde: DigitaltMuseum