Eidanger Idrettslag har startet opp et prosjekt der målet er å gi et aktivitetst…

Eidanger Idrettslag har startet opp et prosjekt der målet er å gi et aktivitetst…

Eidanger Idrettslag har startet opp et prosjekt der målet er å gi et aktivitetstilbud til barn og unge med funksjonsnedsettelser. Prosjektet kaller de Fun for Funkis. 20. mai kl. 11-17 inviterer de til aktivitetsdag. Både medlemmer og ikke-medlemmer inviteres til en aktiv dag med grilling og aktivitetsutprøving . Idrettslaget har fått prosjektmidler i 2017 av […]

Porsgrunn kommune lanserer en velkomstpakke til nye innbyggere. Hver måned sk…

Porsgrunn kommune lanserer en velkomstpakke til nye innbyggere. 
 
Hver måned sk…

Porsgrunn kommune lanserer en velkomstpakke til nye innbyggere. Hver måned skal Servicesenteret sende ut et brev til alle som flytter til kommunen, enten det er tilbakeflyttere eller nytilflyttere. Brevet som er signert ordfører oppfordrer til et besøk på Servicesenteret der de kan hente en velkomstpakke. Velkomstpakken består blant annet av av ulik type nyttig informasjon, […]

Eidanger IL er et inkluderende idrettslag Med prosjektet “Gøy fritid for alle” …

Eidanger IL er et inkluderende idrettslag

Med prosjektet “Gøy fritid for alle” …

Eidanger IL er et inkluderende idrettslag Med prosjektet “Gøy fritid for alle” tar Eidanger IL et utvidet samfunnsansvar. Siden 2013 har mellom 25 og 30 mennesker årlig deltatt i prosjektet. Via prosjektet tilbyr idrettslaget tidligere rusmiddelavhengige en fritidsaktivitet innenfor idrett og fysisk aktivitet. Målet er at deltakerne skal bli selvstendige og likeverdige deltakere i ordinære […]

Frigjørings- og veterandagen 8. mai i Grenland Kl. 13.15 Minneseremoni ved monu…

Frigjørings- og veterandagen 8. mai i Grenland

Kl. 13.15 Minneseremoni ved monu…

Frigjørings- og veterandagen 8. mai i Grenland Kl. 13.15 Minneseremoni ved monumentet, Eidanger kirke Appell v/ Oddgeir Bratsberg, NVIO Bekransning v/elever Tveten ungdomsskole Eidanger pike- og guttekorps spiller. Fellessang. Kl. 16.00 Minneseremoni ved monumentet i Liebakken, Skien Tale og kransenedleggelse v/ordfører Hedda Foss Five. Fellessang. Speidermusikken spiller. Kl. 17.30 Filmfremvisning, utstilling og åpen kafè på […]

1 41 42 43 44 45 53