Anleggsarbeid ved Dammane i Brevik Skagerak Energi skal flytte kraftledningen s…


Anleggsarbeid ved Dammane i Brevik

Skagerak Energi skal flytte kraftledningen som går over frierfjorden. I perioder er det derfor restriksjoner på ferdsel og redusert parkeringsmulighet ved turområdet Dammane.

Byggingen av ny Grenlandsbru gjør at kraftledningen må flyttes vestover. Arbeidet pågår frem til oktober.

Arbeidet starter med at de rydder skogen og lager ny anleggsvei til mastene.

Parkeringsplassen skal blant annet brukes til å rigge master og ved utflyging av utstyr og materiell. På dager hvor det benyttes helikopter blir hele parkeringsplassen stengt.

Skagerak Energi ber om at skilting og henvisning fra arbeiderne blir fulgt.

Bildet: På bildet ser vi mastene som skal flyttes. De ligger på bortsiden av brua. Foto: Gry Andreassen
Source

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.