20 fartøy, overvåkningsfly og droner gjøres klar til en av Europas største olje- og kjemikalievernøvelser


Historisk oljevernøvelse i Skagerrak: Øvelse SCOPE 2017 gjennomføres 25. – 29. september.

Det er en stor øvelse som kommer til å være synlig langs kysten.

Les mer om øvelsen her:

20 fartøy, overvåkningsfly og droner gjøres klar til en av Europas største olje- og kjemikalievernøvelser

Scenario: Gasskip kolliderer med kjemikalietanker utenfor Langesund.


Source

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.